ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δικηγόρων με Σχέση Έμμισθης Εντολής των Ανεξαρτήτων Διοικητικών ή Ρυθμιστικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχων, Καθορισμός Αποδοχών Απόφ.οικ.2/17127/0022/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα