ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τροποποίηση της 9892/364/2.11.2011 ΚΥΑ «Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ανέργων Πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, έως και 35 ετών, Απόφ.3647/139/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διατάξεων άρθρων 11 και 37 και της παρ.7 του άρθρ.41 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α΄89) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, Προσαρμογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και άλλες διατάξεις, Εγγρ. ΓΓΚΑ Φ.80000

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα