ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Εκ Περιτροπής Εργασία – Όροι και Προϋποθέσεις Επιβολής
Υποδείγματα Εντύπων Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 7.9.12 Κατάργηση Ποσοστού Συμμετοχής Δημοσίου σε Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ
Επιλογή προς Έλεγχο Δηλώσεων που υποβάλλονται ΠΟΛ 1174/12

Ανάθεση Αρμοδιότητας στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για Παροχή Στοιχείων σε Ασφαλιστικό Οργανισμό που Κρίνει Συνταξιοδοτικό Αίτημα, Εγκ. ΙΚΑ 48/21.6.12

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Α. Κοινοποίηση Οδηγιών ΕΤΕΑΜ σχετικά με Α) Ασφαλιστικές Εισφορές κατά Κλάση για τους Ασφαλισμένους του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ Β) Υπολογισμό Εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΜ, Β. Απεικόνιση της Ασφάλισης υπέρ ΕΤΕΑΜ από 1.5.12, Εγκ. ΙΚΑ 59

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα