ΜΑΪΟΣ 2013

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών μετά το Ν.4075/2012 και το Ν.4144/2013
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Αγορά Εργασίας
Η 1η Μαΐου 2013 Ημέρα Υποχρεωτικής Αργίας και μεταφορά αυτής
Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για Απόλυση με Προειδοποίηση