ΜΑΪΟΣ 2013

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών μετά το Ν.4075/2012 και το Ν.4144/2013
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Αγορά Εργασίας
Η 1η Μαΐου 2013 Ημέρα Υποχρεωτικής Αργίας και μεταφορά αυτής
Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για Απόλυση με Προειδοποίηση

Υποβολή Αιτήματος Αναγνώρισης Χρόνων για τη Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος, μετά την Υποβολή του Συνταξιοδοτικού Αιτήματος, Εγκ. ΟΑΕΕ 16/11.4.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

ΟΑΕΕ Διευκρινήσεις στις Περιπτώσεις Συνταξιοδότησης με Εφαρμογή των Διατάξεων της Διαδοχικής Ασφάλισης (πότε χορηγείται πλήρες ποσό συμμετοχής του ΟΑΕΕ) Εγκ. 17/11.4.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Δικαιολογητικών τα οποία Υποχρεούνται να Υποβάλλουν τα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα Εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1216/17.12.12 ΑΥΟ για το 2012, ΠΟΛ 10

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των Υποκείμενων σε Φόρο, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρ. 2 του Ν.2238/94 και Απόδοση του Φόρου με Ηλεκτρονική Μέθοδο κατά το Οικονομικό Έτος 2013 – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής ΠΟΛ 1064/2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα