ΜΑΪΟΣ 2013

Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών μετά το Ν.4075/2012 και το Ν.4144/2013
Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην Αγορά Εργασίας
Η 1η Μαΐου 2013 Ημέρα Υποχρεωτικής Αργίας και μεταφορά αυτής
Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για Απόλυση με Προειδοποίηση

Υπαγωγή στην Ασφάλιση Όλων των κλάδων και Λογαριασμών του ΟΑΕΔ των Συμβασιούχων Έργου και των Εργαζομένων σε Ατομικές Επιχειρήσεις Συζύγων ή Συγγενών α΄ και β΄ Βαθμού Εγκ. ΟΑΕΔ 20079/8.3.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή Οδηγιών για την Εφαρμογή των Διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρ.1ου του Ν.4093/2012 – Μεταβολές στις Προϋποθέσεις για τη Λήψη Δεύτερης Σύνταξης Λόγω Γήρατος από 1.1.2013 και εφεξής, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.1647/27/11.3.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ολοκλήρωση των Διαδικασιών Ένταξης στο ΕΤΑΜ και μετατροπής των Εξαιρούμενων Τομέων σε Επαγγελματικά Ταμεία Υποχρεωτικής Ασφάλισης – ΝΠΙΔ Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.21250/4231/165/27.3.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Διευκρινήσεις Αναφορικά με την Εφαρμογή του άρθρ.25 του Ν.3846/2010 (Σχετικά με την Υποχρεωτική Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων) Εγκ. ΟΑΕΕ 13/10.4.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα