ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Οι μεταβολές στο δίκαιο της «Προσωρινής Απασχόλησης»
Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
Προϋποθέσεις συμψηφισμού ΦΠΑ με φόρο εισοδήματος
Κατάργηση Ειδικού Βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένων