ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Η αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Κώδικας μετανάστευσης & κοινωνικής ένταξης
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
Μείωση ασφαλιστικών & εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, νέοι πίνακες εισφορών
Μείωση επιτοκίου ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΑΕΕ

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΚΥΑ 139491/2006 σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών, Απόφ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αύξηση της τακτικής μηνιαίας εισφοράς ασφ/νων του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) κατά ποσοστό 40%, Απόφ. Φ.80000/9964/400/2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα