ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συμψηφισμός παρακράτησης φόρου εισοδήματος σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, Εγκ. Υπ. Οικονομικών Δ12Α 1165279/12.12.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές bonus και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρ.43 του Ν.4111/2013, Εγκ. Υπ. Οικονομικών Δ12Γ 1028539/3.3.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών βιβλίων από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής, ΠΟΛ 1019/16.1.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

ΠΟΛ 1047/2015 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρ.12 ν.4172/2013 σχετικά με το πώς θα φορολογηθούν οι περιστασιακά απασχολούμενοι (δελτίο παροχής υπηρεσιών) κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα