Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ανασφάλιστους υπερήλικες Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.40021/10554/465/7.3.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθυστέρηση ιατρικής κρίσης και συνταξιοδότηση αναπήρων Εγκ. Υπ. Εργασίας Δ24α/Φ.32/Γ.Π. οικ.7921/178/21.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Αποζημίωση ΕΦΚΑ για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους, Εγκ. Υπ. Εργασίας 8539/475/23.2.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .