Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο καταβολής των αποδοχών από μηνιαία σε 15θήμερη βάση, αν αυτό διευκολύνει την επιχείρηση. Την απόφασή σας αυτή να την αναγράψετε στην τελευταία μηνιαία εξοφλητική απόδειξη, η οποία επιδίδεται σε κάθε εργαζόμενο.
Λόγω υπαγωγής σε προγράμματα του ΟΑΕΔ καλό είναι να έλθετε σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, γιατί ενδεχομένως να ζητήσουν κάτι συμπληρωματικό (δήλωση, βεβαίωση κλπ.)

Δείτε ακόμα

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.