Εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ.68του Ν.4316/2016 σε εργαζόμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, Εγγρ. ΙΚΑ Σ78/48/27.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016, Εγγρ. ΙΚΑ Α42/6/19.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μπορούν να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθρ.40 του Ν.3996/2011, προκειμένου να λάβουν μειωμένη σύνταξη εφόσον η αίτηση αναγνώρισης και η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί ως την 31.12.2013, Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/114//19.12.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .