Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Εγκ. ΕΦΚΑ 48/ 17.10.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018 άρθρο 22), Εγκ. ΕΦΚΑ 49/30.10.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφαλιστική ενημερότητα, χορήγηση, διευκρινήσεις, Έγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/ 1178153/4.10.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .