Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών ετών 2002 – 2016 για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης βάσει των διατάξεων του Ν.4387/2016 για ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, Εγκ. ΕΦΚΑ 45/16.9.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σύνταξη λόγω θανάτου από φυσικές καταστροφές (Ν.4578/2018 άρθρο 22), Εγκ. ΕΦΚΑ 49/30.10.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ασφαλιστική ενημερότητα, χορήγηση, διευκρινήσεις, Έγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/ 1178153/4.10.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .