Πότε εκπνέει η προθεσμία άσκησης έφεσης όταν η τελευταία ημέρα της συμπίπτει με εξαιρετέα ημέρα ή Σάββατο ΑΠ 532/2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ένσταση εξόφλησης αποδοχών εργαζομένου από εργοδότη ΑΠ 123/2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μεταβίβαση επιχείρησης – Υπερημερία διαδόχου εργοδότη από άκυρη απόλυση τελεσθείσα από τον παλαιό εργοδότη ΑΠ 444/2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .