Γνωστοποίηση Υ.Α. σχετικά με τις εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελ. επαγγελματιών οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση φορέων πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.7789/343/11.4.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .