Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/2016, σχετικά με το είδος της σύμβασης εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ80000/οικ.17002/739/7.4.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .