Εγκύκλιοι Υπ. Εργασίας

Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν.4387/2016, σχετικά με το είδος της σύμβασης εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ80000/οικ.17002/739/7.4.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Γνωστοποίηση Υ.Α. σχετικά με τις εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελ. επαγγελματιών οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση φορέων πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.7789/343/11.4.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ.20 του Ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10034/18282/566/20.4.2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα