ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δείτε ακόμα

Η αποκατάσταση της μετενέργειας των ΣΣΕ στην ορθή θεσμική της θέση (Ν.4331/2015) Παράταση ισχύος της εθνικής γενικής ΣΣΕ της 26.3.2014 και οι συνέπειες από την διατήρηση των «κανονιστικών» – «θεσμικών» όρων της

Η αποκατάσταση της “μετενέργειας” των Σ.Σ.Ε., στην ορθή θεσμική της θέση (Ν. 4331/2015 – ΦΕΚ …

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ