Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και το ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αρμοδιότητας του ΟΓΑ, Απόφ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/οικ.25674/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία, Απόφ.Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .