Π.Δ/γμα 120/2016 Εναρμόνιση με την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία, Απόφ.Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .