Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ετών 2016-2017, Απόφ.31489/1068/2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία, Απόφ.Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .