Κατάργηση του περιορισμού των κατηγοριών ισχύουσας άδειας οδήγησης κατά τη διαδικασία συνταξιοδότησης λόγω γήρατος Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 16692/4.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ψηφιοποίηση Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων Εγκ. e-ΕΦΚΑ 32/2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έναρξη λειτουργίας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εργατικών εισφορών περιόδου 2019-2020 σε έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς κλπ, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 180696/10.4.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .