Καταβολή Αδειοδωρόσημου Αυγούστου 2023 (Β τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 375984/1.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αξιοποίηση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 389138/10.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.3801/2009. Υπενθύμιση οδηγιών Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 395012/18.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .