Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 Ν.4997/2022 με το οποίο αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 40 παρ.5 πδ 169/2007 και 22 παρ.3 Ν.3865/2010. Αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ως χρόνου πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ.9 και 12, 40 και 41 του ΠΔ 169/2007, 8 του Ν.2084/1992 και 22 παρ. 3 Ν 3865/2010, Εγκ.e-ΕΦΚΑ 43/14.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αξιοποίηση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 389138/10.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.3801/2009. Υπενθύμιση οδηγιών Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 395012/18.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .