Παροχή οδηγίας σχετικά με το θέμα της υποχρεωτικότητας κατάθεσης του Ναυτικού φυλλαδίου από τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 367706/24.7.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Αξιοποίηση χρόνου απασχόλησης σχολικών φυλάκων σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας κατά τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 389138/10.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.3801/2009. Υπενθύμιση οδηγιών Εγγρ. e-ΕΦΚΑ 395012/18.8.2023

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .