Καθορισμός των ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο κατά τη φάση ανάπτυξής του συστήματος των λογαριασμών δεξιοτήτων (Α.Λ.ΔΕ.) Απόφ.79305/30.8.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .