ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης στο ΤΕΚΑ των εισφορών και καθορισμός αποζημίωσης του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο ΤΕΚΑ, Απόφ. 73160/2.8.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Καθορισμός των ανώτατου ορίου διάθεσης δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόμενο κατά τη φάση ανάπτυξής του συστήματος των λογαριασμών δεξιοτήτων (Α.Λ.ΔΕ.) Απόφ.79305/30.8.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με τη χρηματοδότηση φορέων παροχής υπηρεσιών κλειστής φροντίδας προς άτομα με αναπηρία χρονίως πάσχοντες και ηλικιωμένους Απόφ.91778/4.10.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με τη διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του –ΕΦΚΑ επί αποδοχών στις περιπτώσεις αναδρομικού διορισμού Εγκ. Υπ. Εργασίας 47302/18.5.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα