Κατοχύρωση ορίου ηλικίας για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένες, Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/121/15.10.2015, Εγγρ. Υπ. Εργασίας Φ.11221/13442/214/24.6.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχολικοί φύλακες νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, Εγκ. ΙΚΑ 47/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τροποποίηση της πάγιας ρύθμισης οφειλών, αλλαγή επιτοκίου ρύθμισης κλπ κοινοποίηση διατάξεων Εγκ. ΙΚΑ 46/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .