Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας που αναγνωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.2190/94 ως χρόνος προϋπηρεσίας για τους επαναπροσληφθέντες εργαζόμενους στην ΕΑΣ ΑΒΕΕ δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέων πλασματικών χρόνων κλπ

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχολικοί φύλακες νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, Εγκ. ΙΚΑ 47/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τροποποίηση της πάγιας ρύθμισης οφειλών, αλλαγή επιτοκίου ρύθμισης κλπ κοινοποίηση διατάξεων Εγκ. ΙΚΑ 46/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .