Υποχρέωση προσκόμισης στις υπηρεσίες ΙΚΑ πρωτότυπων Δελτίων ασφαλιστικής ταυτότητας και εισφορών (Δ.Α.Τ.Ε.), Εγγρ. ΙΚΑ Α12/902/19/8.10.2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχολικοί φύλακες νέα τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή και του ΕΤΕΑ χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, Εγκ. ΙΚΑ 47/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Τροποποίηση της πάγιας ρύθμισης οφειλών, αλλαγή επιτοκίου ρύθμισης κλπ κοινοποίηση διατάξεων Εγκ. ΙΚΑ 46/2015

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .