Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4647/2019. Αφορά οφειλέτες που αιτήθηκαν την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ, Εγκ. ΕΦΚΑ 52/19.12.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019, Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ. ΕΙΣΦ. Μ./778/1510546/17.12.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. έτους 2020, Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/17.12.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .