Εγκύκλιοι – Έγγραφα ΕΦΚΑ

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4647/2019. Αφορά οφειλέτες που αιτήθηκαν την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαβίβαση των οφειλών στο ΚΕΑΟ, Εγκ. ΕΦΚΑ 52/19.12.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων του αρθρ.31 του Ν.4387/2016, (ασφαλιστική προστασία των 768 ευρώ και στις συντάξεις αναπηρίας λόγω ατυχήματος) Εγγρ. ΕΦΚΑ 34/3/1521106/19.12.2019 & Εγγρ. Υπ. Εργασίας Φ. 11221/54546/1234/8.10.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα