Παροχή διευκρινίσεων του αρθρ.31 του Ν.4387/2016, (ασφαλιστική προστασία των 768 ευρώ και στις συντάξεις αναπηρίας λόγω ατυχήματος) Εγγρ. ΕΦΚΑ 34/3/1521106/19.12.2019 & Εγγρ. Υπ. Εργασίας Φ. 11221/54546/1234/8.10.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4611/19, Εγγρ. ΕΦΚΑ Τ01/652/189/2.12.2019 και Εγγρ. ΕΤΕΑΕΠ 239774/14.11.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019, Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ. ΕΙΣΦ. Μ./778/1510546/17.12.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .