Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. έτους 2020, Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/17.12.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά την λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4611/19, Εγγρ. ΕΦΚΑ Τ01/652/189/2.12.2019 και Εγγρ. ΕΤΕΑΕΠ 239774/14.11.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019, Εγγρ. ΕΦΚΑ Δ. ΕΙΣΦ. Μ./778/1510546/17.12.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .