Εφαρμογή Διατάξεων Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εγκ. Υπ. Εργασίας 29175/1132/24.12.2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Τρόπος Εξεύρεσης Ωρομισθίου ΑΠ 62/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΠΑ και Σύμβαση Εργασίας ΑΠ 64/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .