Σχετικά με Παλαιούς Ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που προέρχονται από «τρίτες χώρες» και λαμβάνουν σύνταξη από τη χώρα τους, Έγγρ. ΙΚΑ Σ60/2/13.1.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών – Κριτήριο διάκρισης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μεσιτών Ασφαλίσεων Επιχειρήσεις – Πρακτικό συμφωνίας 4.6.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .