ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ασφαλιστικές Εισφορές, Πρόγραμμα Επιχορήγησης 2011 για Επαναπρόσληψη ή Πρόσληψη 70.000 Ανέργων σε Εποχικής και Συνεχούς Λειτουργίας Καταλύματα κύρια και μη, Τουριστικά Γραφεία και Τουριστικά Λεωφορεία, Απόφ.4826/190/11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναδρομική Υπαγωγή σε Καθεστώς Πλήρους Ασφάλισης των Ανέργων που Συμμετείχαν στο Ειδικό Πρόγραμμα Επανειδίκευσης Κατάρτισης και Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας του Άρθρ. 47 Ν.3220/2004, Εγκ. ΙΚΑ 32 /5.5.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Συμπληρωματικές Οδηγίες Σχετικά με την Ένταξη του Κλάδου Ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) στον κλάδο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Εγκ.ΙΚΑ 34/25.5.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με την Παράταση Προθεσμιών για Υποβολή Δικαιολογητικών στις Αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες για Υπαγωγή Ακινήτων στις διατάξεις του Ν.3843/2010, Έγγρ. ΙΚΑ Ε41/165/11.4.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Υποχρεωτική Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Αυτοτελώς Απασχολούμενων, Παλαιών Ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι πριν τη 1.1.93) στο Θέαμα – Ακρόαμα Ανεξαρτήτων της Υπαγωγής τους σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης για Άλλη Επαγγελματική ους Δραστηριότητα, Έγγρ. ΙΚΑ Τ01/550

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα