Υποχρεωτική Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Αυτοτελώς Απασχολούμενων, Παλαιών Ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι πριν τη 1.1.93) στο Θέαμα – Ακρόαμα Ανεξαρτήτων της Υπαγωγής τους σε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης για Άλλη Επαγγελματική ους Δραστηριότητα, Έγγρ. ΙΚΑ Τ01/550

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών – Κριτήριο διάκρισης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μεσιτών Ασφαλίσεων Επιχειρήσεις – Πρακτικό συμφωνίας 4.6.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .