Σχετικά με την Παράταση Προθεσμιών για Υποβολή Δικαιολογητικών στις Αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες για Υπαγωγή Ακινήτων στις διατάξεις του Ν.3843/2010, Έγγρ. ΙΚΑ Ε41/165/11.4.11

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών – Κριτήριο διάκρισης

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Μεσιτών Ασφαλίσεων Επιχειρήσεις – Πρακτικό συμφωνίας 4.6.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .