Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, Απόφ. Α.1088/1.7.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1243(1) απόφασης “Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού”

Απόφ. Α.1088/1.7.2022  Υπουργού –  Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών

ΦΕΚ 3476/Β/5.7.2022

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η υποπερ. αγ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

“αγ) Έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022. Ειδικά για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 10η Αυγούστου 2022.

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 προκαταβολής”.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

Μοσχάτο, 1 Ιουλίου 2022


(1) ΕΑΕΔ 2021 σ.1059.

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τη μερική καταβολή μισθωμάτων, Απόφ. Α1072/1.6.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρεών προς το Δημόσιο Απόφ. ΑΑΔΕ Α.1085/24.6.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .