ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης, Απόφ. Α.1088/1.7.2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1243(1) απόφασης “Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2021/2022 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού” Απόφ. Α.1088/1.7.2022  Υπουργού –  Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών ΦΕΚ 3476/Β/5.7.2022 Αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η υποπερ. αγ …

Περισσότερα