Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη και μη απασχόλησης του εργαζομένου μπορούν να συμψηφισθούν οι ημέρες αδείας του με το χρόνο της μη απασχόλησής του;

Όχι. Οι ημέρες που δεν απασχολείται ο εργαζόμενος, λόγω υπερημερίας, δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες της οφειλόμενης αδείας. Γιατί αυτό αντιβαίνει στο σκοπό του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην παροχή δυνατότητας ανάπαυσης, αφού έτσι δεν επιτυγχάνεται, διότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σε εργασιακή ετοιμότητα παροχής εργασίας, στη διάθεση του εργοδότη κατά το χρόνο της υπερημερίας του τελευταίου.

Δείτε ακόμα

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα …