Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη και μη απασχόλησης του εργαζομένου μπορούν να συμψηφισθούν οι ημέρες αδείας του με το χρόνο της μη απασχόλησής του;

Όχι. Οι ημέρες που δεν απασχολείται ο εργαζόμενος, λόγω υπερημερίας, δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες της οφειλόμενης αδείας. Γιατί αυτό αντιβαίνει στο σκοπό του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην παροχή δυνατότητας ανάπαυσης, αφού έτσι δεν επιτυγχάνεται, διότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σε εργασιακή ετοιμότητα παροχής εργασίας, στη διάθεση του εργοδότη κατά το χρόνο της υπερημερίας του τελευταίου.

Δείτε ακόμα

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά …

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της …