ΑΠΔ 1.Τροποποίηση από 1.1.2013 της Συχνότητας Υποβολής των ΑΠΔ, 2.Περίοδοι Υποβολής ΑΠΔ μισθολογικών Περιόδων από 1.1.2013 έως 31.12.2013 , Εγκ. ΙΚΑ 14/4.3.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Τρόπος Εξεύρεσης Ωρομισθίου ΑΠ 62/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΠΑ και Σύμβαση Εργασίας ΑΠ 64/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .