Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας με Μειωμένες Προϋποθέσεις για το από 1.3.2013 – 28.2.2014 Χρονικό Διάστημα σε Ασφαλισμένους του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και Μακροχρόνια Ανέργους Ηλικίας 29-55 Ετών, Εγκ. ΙΚΑ 16/8.3.2013

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Τρόπος Εξεύρεσης Ωρομισθίου ΑΠ 62/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

ΕΠΑ και Σύμβαση Εργασίας ΑΠ 64/2012

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .