Οι δώδεκα αλλαγές στο νέο έντυπό Ε1 της δήλωσης φόρου

Αρκετές είναι οι αλαγές που καταγράφονται στο φετινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) που έχει αρχίσει να αποστέλλεται στους περίπου 6 εκατ. φορολογούμενους, αρκετοί από τους οποίους θα βρεθούν τον επόμενο μήνα αντιμέτωποι με την εφορία τους. Συγκεκριμένα, πρώτοι στο «ραντεβού» με την εφορία καλούνται και φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους από την 1η έως και τις 15 Μαρτίου, ενώ τελευταίοι θα κληθούν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, που θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τις 4 Μαΐου έως και τις 2 Ιουνίου.

Οσον αφορά στις βασικές αλλαγές του Ε1, αυτές εντοπίζονται σε δώδεκα κωδικούς και κυρίως στον πίνακα των δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδημα ή μειώνουν το φόρο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, από τα εισοδήματα του 2009, εκπίπτουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα σε γιατρούς και δικηγόρους, ενώ όσοι πήραν στεγαστικό δάνειο από την 1η Ιανουαρίου 2009 για την απόκτηση πρώτης ή δευτερεύουσας κατοικίας θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.

Οι αλλαγές Συγκεκριμένα, το νέο Ε1 έχει τις εξής αλλαγές:

* Στον πίνακα 1, στον οποίο οι υπόχρεοι καλούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους, για πρώτη φορά θα πρέπει οι φορολογούμενοι να αναγράψουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα η εφορία, εάν χρειαστεί, να τους καλέσει για να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις, όσον αφορά στα στοιχεία που έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους.

* Για πρώτη φορά είναι προεκτυπωμένα τα στοιχεία του δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου ήταν εγγεγραμμένος ο φορολογούμενος την 31η Δεκεμβρίου 2009. Στην περίπτωση πάντως που ο δήμος που αναγράφεται είναι λάθος, ο φορολογούμενος οφείλει να τον διορθώσει.

* Στον πίνακα 4, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, διαγράφηκαν οι κωδικοί 305 – 306, όπου οι φορολογούμενοι δήλωναν το καθαρό ποσό του ΕΚΑΣ που τυχόν είχαν λάβει. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΑΣ απαλλάσσεται πλέον από τη φορολογία εισοδήματος και θα δηλώνεται προαιρετικά και μόνο για να ληφθεί υπόψη στην κάλυψη τεκμηρίων. Για το λόγο άλλωστε αυτόν, και οι κωδικοί 305 – 306, στους οποίους δηλώνεται το ΕΚΑΣ, μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6, στην τρίτη σελίδα της δήλωσης.

* Στον πίνακα Ζ, στη δεύτερη σελίδα της δήλωσης, συγχωνεύτηκαν στην παράγραφο 9 οι ενδείξεις και οι κωδικοί όπου οι φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από κινητές αξίες. Φέτος, όλα τα εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, θα πρέπει να δηλωθούν στην παράγραφο 9 και στους κωδικούς 295 – 296.

* Στον πίνακα 7, έχουν προστεθεί οι κωδικοί 043 – 044, προκειμένου οι φορολογούμενοι να δηλώσουν ξεχωριστά τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης (πληρωμές για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις), που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του 2009 στο εξωτερικό.

* Στους κωδικούς 051 – 052 θα πρέπει να δηλωθούν τα συνολικά έξοδα ιατρικής περίθαλψης (επισκέψεις σε γιατρούς). Τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται φέτος στο 100% της αξίας τους για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.

* Στον πίνακα 7, έχουν προστεθεί οι νέοι κωδικοί 045 – 046, προκειμένου οι υπόχρεοι να δηλώσουν ξεχωριστά, για στατιστικούς όμως λόγους, τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης (πληρωμές για νοσηλεία και φαρμακευτική περίθαλψη σε νοσοκομεία), που πραγματοποίησαν το 2009 στο εξωτερικό.

* Στους κωδικούς 047 – 048 πρέπει να δηλωθούν τα συνολικά έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης. Το 20% των ποσών αυτών και μέχρι το όριο των 6.000 ευρώ αφαιρείται από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος. Από την άλλη πλευρά, στους κωδικούς 047 – 048 δηλώνεται το 50% της δαπάνης που έχει καταβληθεί σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

* Στον πίνακα 7, στην τρίτη σελίδα, έχει προστεθεί νέα ένδειξη για τη δαπάνη αμοιβής δικηγόρου. Συγκεκριμένα, στους κωδικούς 041 – 042, θα πρέπει να δηλωθούν τα έξοδα για αμοιβές δικηγόρων που καταβλήθηκαν το 2009, διότι πλέον τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στο 100% για έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα.

* Στον πίνακα 7, προστέθηκαν οι κωδικοί 027 – 028, όπου οι φορολογούμενοι καλούνται να αναγράψουν τα ποσά των τόκων που πλήρωσαν το 2009, για να εξοφλήσουν στεγαστικά δάνεια ανέγερσης ή απόκτησης οποιασδήποτε κατοικίας (όχι μόνο πρώτης), τα οποία συνήψαν από τη 1-1-2009 μέχρι τις 31-12-2009. Το 40% των ποσών των τόκων αυτών αφαιρείται από το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα του 2009.

* Στους νέους κωδικούς 029 – 030, πρέπει να αναγραφεί το συνολικό ποσό των στεγαστικών δανείων που συνάφθηκαν από τη 1-1-2009 μέχρι τις 31-12-2009. Για τις συμβάσεις αυτές, οι τόκοι αφαιρούνται από το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα κατά ποσοστό 40% αυτών. Το ποσοστό αυτό μείωσης του φόρου υπολογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ή του συνόλου των δανείων και των δύο συζύγων έως 350.000 ευρώ.

* Στον πίνακα 8 της τέταρτης σελίδας, όπου αναγράφονται οι προκαταβληθέντες και παρακρατηθέντες φόροι, θα δηλώνεται πλέον στην παράγραφο 6 το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στο εξωτερικό για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, εκτός από αυτά που προήλθαν από κινητές αξίες, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις. Το Ε9 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι και φέτος το έντυπο Ε9 θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην εφορία οι φορολογούμενοι, των οποίων το 2009 μεταβλήθηκε η οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση.

Πηγή: Ναυτεμπορική

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …