Κοινοποίηση του άρθρ. 19 Ν.2972/2001 σχετικά με την Υποχρέωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων να Γνωστοποιούν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τα στοιχεία των Συνδικαιούχων σε Λογαριασμό Αποβιώσαντος Συνταξιούχων – Εγκ. ΙΚΑ 24/29.3.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠ 2131 Δημόσιο και Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Γεωτρυπανιστών Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων ΣΣΕ 30.3.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .