ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κοινοποίηση του άρθρ. 19 Ν.2972/2001 σχετικά με την Υποχρέωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων να Γνωστοποιούν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ τα στοιχεία των Συνδικαιούχων σε Λογαριασμό Αποβιώσαντος Συνταξιούχων – Εγκ. ΙΚΑ 24/29.3.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφαλισμένων μητέρων για τέκνα που αποκτούν από 1.1.2000 και εξής. Τροποποίηση του Σ40/34/20.4.2010 Γενικού Εγγράφου – Έγγρ. ΙΚΑ Σ40/56/8.4.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ Γ΄, Δ΄ τριμήνων 2010 και Α΄τριμήνου 2011 εργοδοτών ΝΠΔΔ που ασφάλιζαν προσωπικό στο τέως ΤΕΑΜ – ΝΠΔΔ του ΤΕΑΔΥ – Έγγρ. ΙΚΑ Ε40/203/30.3.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα