Υπενθύμιση Γενικού Εγγράφου περί μη καταλογισμού Π.Ε.Π.Ε.Ε. για εκπρόθεσμη καταβολή ΑΠΔ Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ – Έγγρ. ΙΚΑ ε40/41/28.1.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

ΑΠ 2131 Δημόσιο και Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Γεωτρυπανιστών Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων ΣΣΕ 30.3.2011

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .