ΙΚΑ: Παρακράτηση 20% στις προσωρινές συντάξεις

 

 

Τ

ο 20% θα παρακρατεί το ΙΚΑ από τις προσωρινές συντάξεις, που όπως όλα τα Ταμεία υποχρεούται, με βάση το νέο νόμο για το ΣΕΠΕ (άρθρο 38 του ν. 3996/11), να εκδίδει όταν δεν έχει τη δυνατότητα να απονείμει οριστική σύνταξη εντός τριών μηνών ή έξι μηνών (όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση).

Το 20% θα παρακρατεί το ΙΚΑ από τις προσωρινές συντάξεις, που όπως όλα τα Ταμεία υποχρεούται, με βάση το νέο νόμο για το ΣΕΠΕ (άρθρο 38 του ν. 3996/11), να εκδίδει όταν δεν έχει τη δυνατότητα να απονείμει οριστική σύνταξη εντός τριών μηνών ή έξι μηνών (όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση). Την εντολή για την παρακράτηση δίνει εγκύκλιος του ΙΚΑ «προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου κατά την αναγγελία της προσωρινής σύνταξης στη μηχανογράφηση το ποσό των κρατήσεων θα είναι μεγαλύτερο από το μηνιαίο ποσό της προσωρινής σύνταξης». Ετσι, κατά τον υπολογισμό των αναδρομικών ποσών της προσωρινής σύνταξης για την πρώτη πληρωμή μέσω τράπεζας «πέρα από την κράτηση ασθενείας, θα παρακρατείται και ποσό 20% για τυχόν άλλες κρατήσεις (φόρο, εισφορά αλληλεγγύης κ.τ.λ.)».

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή σύνταξη εκδίδεται μέσα σε 45 ημέρες ή 75 ημέρες (αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση) από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που δικαιούται κανονικά ο συνταξιοδοτούμενος ή του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά προσωρινής σύνταξης που έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν.

Πηγή: Ημερησία

Δείτε ακόμα

10η αξιολόγηση: Χρέη δημοσίου – συντάξεις – ΕΝΦΙΑ – κόκκινα δάνεια στα «καυτά» μέτωπα

Koρυφώνονται οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης – θεσμών σήμερα και αύριο για τη 10η αξιολόγηση στο πλαίσιο …

e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τις εισφορές Μαρτίου

Στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ «ανέβηκαν» τα ειδοποητήρια για τις εισφορές Μαρτίου για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς …