ΙΚΑ: Παρακράτηση 20% στις προσωρινές συντάξεις

 

 

Τ

ο 20% θα παρακρατεί το ΙΚΑ από τις προσωρινές συντάξεις, που όπως όλα τα Ταμεία υποχρεούται, με βάση το νέο νόμο για το ΣΕΠΕ (άρθρο 38 του ν. 3996/11), να εκδίδει όταν δεν έχει τη δυνατότητα να απονείμει οριστική σύνταξη εντός τριών μηνών ή έξι μηνών (όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση).

Το 20% θα παρακρατεί το ΙΚΑ από τις προσωρινές συντάξεις, που όπως όλα τα Ταμεία υποχρεούται, με βάση το νέο νόμο για το ΣΕΠΕ (άρθρο 38 του ν. 3996/11), να εκδίδει όταν δεν έχει τη δυνατότητα να απονείμει οριστική σύνταξη εντός τριών μηνών ή έξι μηνών (όταν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση). Την εντολή για την παρακράτηση δίνει εγκύκλιος του ΙΚΑ «προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις όπου κατά την αναγγελία της προσωρινής σύνταξης στη μηχανογράφηση το ποσό των κρατήσεων θα είναι μεγαλύτερο από το μηνιαίο ποσό της προσωρινής σύνταξης». Ετσι, κατά τον υπολογισμό των αναδρομικών ποσών της προσωρινής σύνταξης για την πρώτη πληρωμή μέσω τράπεζας «πέρα από την κράτηση ασθενείας, θα παρακρατείται και ποσό 20% για τυχόν άλλες κρατήσεις (φόρο, εισφορά αλληλεγγύης κ.τ.λ.)».

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή σύνταξη εκδίδεται μέσα σε 45 ημέρες ή 75 ημέρες (αν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση) από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που δικαιούται κανονικά ο συνταξιοδοτούμενος ή του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά προσωρινής σύνταξης που έχουν καταβληθεί θα συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν.

Πηγή: Ημερησία

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …